ŽELEZNIČNÁ VLEČKA

Ponúkame tieto služby:

Pre podrobnejsí prehľad si pozrite mapku areálu s komunikáciami (šedé - cesty, červené - železničná trať)

Železničná stanica Bratislava-Petržalka je pripojovacia železničná stanica našej železničnej vlečky.