Pôvodným a stále aktuálnym podnikateľským zámerom našej spoločnosti je oblasť služieb pre priemyselný areál, v ktorom sa sídlo spoločnosti nachádza. Doterajšie pôsobenie však potvrdilo, že sme schopní osloviť prípravou i realizáciou projektov i ďaľších záujemcov, ktorí už vedia, že miestna priemyselná zóna má budúcnosť a jej dôležitosť rastie.

    Sídlime v priemyselnej zóne, ktorá sa nachádza  v obvode Bratislava-Petržalka, niekoľko minút od centra Bratislavy. Lokalita (ca. 200 ha) má vynikajúce dopravné napojenie na cestnú i železničnú sieť. Železničná stanica Bratislava - Petržalka je pripojovacia železničná stanica našej železničnej vlečky.

Chceme vyzdvihnúť najmä vynikajúce železničné i cestné napojenie na hraničné priechody do Rakúska (Kitsee-cestné i železničné, Berg-cestné) i Maďarska (Rajka-cestné i železničné)